B U R E A U   O F   P U B L I C   S E C R E T S


 

Türkçe Metinler

(Texts in Turkish)

 

Paris Komünü Üzerine Tezler (Theses on the Paris Commune) (Debord, Kotanyi, Vaneigem, 1961)

Hippi Hayatın Sefilliği Üzerine (On the Poverty of Hip Life) (Contradiction, 1972)

“Gösteri Toplumu” Filmi Üzerine Bugüne Dek Yapılmış Eleştirilerin -Lehte ya da Aleyhte- Reddi (Refutation of All the Judgments, Pro or Con, Thus Far Rendered on the Film “The Society of the Spectacle”) (Guy Debord, 1975)

Sitüasyonizm Toplumu (The Society of Situationism) (Ken Knabb, 1976)

In girum imus nocte et consumimur igni (Guy Debord, 1978)

Lulu’nun Kamusal Sırları (Lulu’s Public Secrets) (Ken Knabb, 1998)

 

  


HOME   INDEX   SEARCH


Bureau of Public Secrets, PO Box 1044, Berkeley CA 94701, USA
  www.bopsecrets.org   knabb@bopsecrets.org